Uchovávání naší historie

Minulost a její dávné časy jsou naší nespornou součástí, které není radno zapomínat. Spoustu omylů, co jsme kdy vykonaly, nás mají poučit  o jejich budoucím napravení nebo aspoň znovu neopakování. Tato pravda platí, jak pro běžného člověka a jeho osobní prohřešky, tak vládní instituce. Péči o minulost se věnují ve svých pracích archeologové nebo historikové. A využívají stále novější technologie pro její lepší zaznamenání.
 

Skenování památek

3d skenování našlo uplatnění i v oblasti památkové péče. Díky jeho bezkontaktní nedestruktivní laserové technice lze snáze zachovat ráz starých vzácných artefaktů a zobrazení neobvyklých muzejních exponátů pro budoucí generace. Často dochází i k tvorbě počítačových replik cenných předmětů, které se nesmí, jen tak vystavovat.