Trocha chemie neuškodí

Až si příště budete chtít užít pořádného sexu, pak žádejte v obchodech raději poppers, než dusitan amylnatý, jak se správně chemicky tato látka nazývá. Můžete se taky setkat se zkráceným jednoslovným označením amylnitrit. Tato chemická organická sloučenina má sumární vzorec C5H11ONO. Je to ester kyseliny dusité a amylalkoholu. Stejný sumární vzorec mají také valin a nitropentan. Rozdílný je ale strukturní vzorec. Amylnitrit tvoří nejrůznější izomery. Nejčastěji pod původním pojmem rozumíme takzvaný isoamylnitrit, který je taky někdy označován jak n-amylnitrit (tedy normální amylnitrit). Nitrity nesmíme zaměňovat s nitráty – to jsou jiné látky, zejména výbušniny a hnojiva.

Proč se o ně zajímat?

Nechemici se o tyto látky zajímají hlavně pro jejich účinky na jejich organismus. Toho si již dávno všimli lékaři a primárně se tyto látky používají k léčbě kardiovaskulárních chorob.