Není vidět, není cítit, ale škodí

Umělá elektromagnetická pole, která kolem sebe šíří veškerá elektrická zařízení, vytvářejí takzvaný elektrosmog. Za posledních sto let, kdy o elektrosmogu mluvíme, se mu lidské tělo samozřejmě nedokázalo přizpůsobit tak, aby bylo schopno odolávat jeho škodlivým účinkům. O kterých zařízeních že je tedy vlastně řeč? Uveďme si pouze pár příkladů. Jedná se například o úsporné žárovky, podlahové vytápění, špatně zapojené osvětlení, domácí elektrorozvody, mobily, trafostanice, a především také vysílače datových a mobilních operátorů.

Opatrnost je na místě

Stále více se v poslední době mluví o tom, jak důležitá je především ochrana před zářením vysílačů mobilních operátorů. I přesto, že kolem sebe nic nevidíte, nic necítíte, nic nehmatáte, přesto jste neustále vystavováni jejich uměle vytvořenému neionizujícímu záření, které se velmi negativně může projevit na vašem zdravotním stavu. Není to záležitost jednoho okamžiku, ale jedná se o záležitost dlouhodobou, kdy se délka tohoto negativního působení na váš organismus sčítá. Existuje více možností, jak se bránit. Pokud chcete sáhnout po jedné z nejúčinnějších, zvolte BioProtect 400.