Léčba závislosti je komplexní proces

Návyk nejen na konkrétní látky se může vyvinout velmi snadno. Postupem času návyková látka stále více přebírá nad nemocným kontrolu, výrazně ovlivňuje jeho jednání i chování, často mu zatemňuje úsudek. Účinná léčba závislosti na alkoholu vyžaduje především komplexní přístup, společně s terapeutem budou klienti analyzovat příčiny, proč pití do života jednotlivce vstoupilo, a eliminovat je, pokud je to možné. Je také vhodné se vyhýbat těm situacím, v nichž byla konzumace pití běžná. Obvykle se přistupuje k terapii, případně i k podávání medikace, které snižují bažení, nebo ovlivňují reakci organismu.

Různé cesty k úspěchu

V našem odborném zařízení pomáháme klientům hned několika způsoby. Umožňujeme jim podle přání a hloubky problému nastoupit pouze ambulantní formu terapie, kdy klient dochází na pravidelné schůzky. V některých případech je však rozumnější zvolit pobytový odvykací program. Ten v našem zařízení trvá čtyři týdny, během nichž je klientům poskytována intenzivní terapeutická péče, zatímco jsou ubytování v překrásném prostředí wellness hotelu ve středních Čechách.