Kacířské války

Již někdy ve dvanáctém a pak třináctém století se podnikaly křižácké výpravy proti takzvaným heretikům neboli kacířům. Vyskytovali se v této době zejména v jižní Francii a jejich označení bylo různé. V jedné populární písničce z šedesátých let minulého století se zpívá o sv. Dominikovi, který podle textu „pln horlivosti takzvané „albigenské“ potíral“. Je pravdou, že se tehdy podařilo pozabíjet pěkných pár tisíc lidí, kteří nevěřili tak zcela ve výlučnost papeže a měli mnohem sociálněji orientované společenské vztahy ve svých náboženských komunitách, než se tehdejším feudálům a katolické hierarchii líbilo.

Pohled do budoucna

Astrologové v té době měli těžké časy. Lidé věřili ve vůli Boží a vlastní rozum, takže na odbyt nešly nejen individuální, ale ani partnerský horoskop. A tak války proti těmto kacířům byly pro astrology pravým darem nebes.